Spacer po Szachtach z zaproszonymi gośćmi

W środę 7 października odbył się ?Spacer po Szachtach?, zorganizowany przez Radę Osiedla Świerczewo oraz Radę Osiedla Fabianowo-Kotowo. Wraz z zaproszonymi gośćmi oceniliśmy wykonane prace oraz omówiliśmy propozycje działań na kolejne lata. 

W spacerze wzięli udział zaproszeni goście, m. in. Maciej Wudarski ? zastępca Prezydenta Miasta Poznania, Małgorzata Machalska ? Burmistrz Miasta Lubonia (wraz z zastępcą), Tomasz Lisiecki (Dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej) oraz Arkadiusz Bujak (Dyrektor Wydziału Wspierania Jednostek Pomocniczych). W trakcie spaceru podsumowaliśmy dotychczasowe działania na Szachtach oraz przeszliśmy się nowozbudowanymi alejkami. Burmistrz Lubonia poinformowała, że jeszcze w tym miesiącu zostanie ogłoszony przetarg na prace po stronie Lubonia (południowy brzeg Stawu Edy). Rada Osiedla Fabianowo-Kotowo zarezerwowała na 2016 r. środki na dokończenie alejki do ul. Mieleszyńskiej, a Osiedle Świerczewo pozyskało grant na dokończenie alejki dookoła Stawu Edy (wschodni brzeg) oraz ścieżkę dydaktyczną.

Prace przez wszystkich obecnych zostały pozytywnie ocenione. Wielokrotnie podkreślano bardzo dobrą współpracę pomiędzy jednostkami i zadowolenie, że chociaż Szachty leżą zarówno na terenie Poznania (osiedle: Świerczewo i Fabianowo-Kotowo), jak i Lubonia, to udało się podjąć wspólne działania z korzyścią dla wszystkich mieszkańców. Jednocześnie wszyscy wyrazili zainteresowanie zorganizowania za rok wspólnego otwarcia parku na Szachtach, wraz z organizacją wydarzeń w plenerze.

Brak możliwości komentowania.