Spacer geograficzny w zlewni Strumienia Junikowskiego

W sobotę 19 października br. z inicjatywy Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Geograficznego odbył się spacer geograficzny na terenie Szacht położonych w zlewni Strumienia Junikowskiego w Poznaniu. Ideą spaceru było przybliżenie geografom oraz  mieszkańcom Poznania i okolic informacji związanych z polodowcowym pochodzeniem terenu, jego historią związaną z działalnością wydobywczą surowców ceramicznych, dostarczanych usług ekosystemowych, zróżnicowaniem gatunkowym flory i fauny oraz dotychczasowymi pracami dotyczącymi zagospodarowania terenu.

Podczas spaceru odniesiono się również do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, uznając, że planowane wprowadzenie zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie doliny Strumienia Junikowskiego będzie miało niekorzystny wpływ na zachowanie układów przyrodniczych i walorów krajobrazowych Szacht. Prelegentami podczas spaceru byli prof. zw. Janina Borysiak, prof. UAM dr hab. Iwona Hildebrandt-Radke, prof. zw. Andrzej Kostrzewski, prof. UAM dr hab. Małgorzata Mazurek, prof. UAM dr hab. Małgorzata Stępniewska, mgr Janusz Górny oraz mgr Dawid Abramowicz. W wycieczce uczestniczyło ponad 60 osób, a wśród nich byli m.in. radny miasta Krzysztof Rosenkiewicz, były radny miasta – Tomasz Wierzbicki oraz radni osiedla Fabianowo-Kotowo i Wilda. Trasa spaceru prowadziła groblą pomiędzy Stawem Rozlanym i Glabisa, a następnie parkiem wzdłuż Stawu Edy. Ponadto trasa uwzględniała możliwość podziwiania krajobrazu poprzemysłowego tego obszaru z tarasu wieży widokowej powstałej ze środków Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego.

Wszystkim przybyłym mieszkańców z Poznania, Lubonia i okolic serdecznie dziękujemy za udział w spacerze i zapraszamy do śledzenia działań Polskiego Towarzystwa Geograficznego.
 

http://wngig.amu.edu.pl/strona-glowna/content-wngig/393515-szachty-informacja-po-spotkaniu

Post Spacer geograficzny w zlewni Strumienia Junikowskiego pojawił się poraz pierwszy w Osiedle Świerczewo.Żródło: www.swierczewo.poznan.pl

Brak możliwości komentowania.