Porządek i bezpieczeństwo na Szachtach

Drodzy Mieszkańcy i użytkownicy terenu Szacht,

w ostatnich dniach otrzymaliśmy od Was zgłoszenia dotyczące nieprawidłowego zachowania się niektórych osób na terenie Szacht. Zachowania te dotyczą przede wszystkim:

  • niszczenia małej architektury, w szczególności koszy na odpady,
  • wjazdu samochodów,
  • składowania odpadów oraz zaśmieceń,
  • zakłócania wypoczynku wskutek spożywania alkoholu,
  • zbyt szybkiej jazdy rowerzystów po alejkach i nieustępowanie pieszym pierwszeństwa.

Jako Rada Osiedla nie zgadzamy się z podobnymi działaniami, dlatego w przypadku zaobserwowania przez Was podobnych przypadków zwracamy się z prośbą o zgłoszenie sprawy dzwoniąc niezwłocznie na numery alarmowe:

  • Straży Miejskiej: 986 lub 61 888 85 93 (czynny w godz. 7.00 – 14.00 w dni powszednie),
  • Policji: 61 841 25 11 lub 61 841 25 12.

W przypadku sprawy mniej naglącej prosimy kierować zgłoszenia do Rady Osiedla Świerczewo za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: Osiedle_Swierczewo@um.poznan.pl

Bieżące reagowanie przez Was na wszelkie przejawy zagrożenia bezpieczeństwa, czystości oraz wandalizmu z pewnością wpłynie na poprawę porządku i bezpieczeństwa na Szachtach. Jednocześnie dziękujemy tym osobom, które we własnym zakresie dbają o czystość na Szachtach oraz wspierają działania podejmowane przez Radę Osiedla Świerczewo, Radę Osiedla Fabianowo-Kotowo oraz Zarząd Zieleni Miejskiej w Poznaniu.

 

Ponadto w związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi utrzymania czystości na terenie Szacht pragniemy poinformować, że zwróciliśmy się do Zarządu Zieleni Miejskiej o podjęcie dodatkowych prac w zakresie odbioru odpadów z koszy. Dotychczas kosze opróżniane były raz w tygodniu. Ponadto w związku z dużym zapełnieniem koszy na odpady na terenie Szacht w kolejnym roku planujemy zwiększenie kwoty w ramach budżetu Osiedla Świerczewo w zakresie opróżniania koszy na odpady. Podobne działania przewiduje też Rada Osiedla Fabianowo-Kotowo. W najbliższym czasie wzmocnione zostaną również konstrukcje koszy na odpady.

W związku z informacjami dotyczącymi wjazdu samochodów na teren Szacht pragniemy poinformować, że ze względu na zachowanie bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów oraz w celu utrzymania jakości nawierzchni alejek wjazd samochodów na teren Szacht jest zabroniony. W związku z tym zwróciliśmy się do Zarządu Zieleni Miejskiej o wykonanie elementów uniemożliwiających wjazd samochodom na cały teren Szacht. Wjazd na teren Szacht przysługuje wyłączenie pojazdom uprzywilejowanym oraz jednostce odpowiedzialnej za utrzymanie czystości.

Obecnie trwają prace nad przygotowaniem regulaminów korzystania z terenów zieleni w Poznaniu.

Source: Świerczewo

Dodaj komentarz