Oczyszczanie stawów na Szachtach

W związku z licznymi zapytaniami mieszkańców dotyczącymi odbywających się obecnie prac na terenie Szacht informujemy, że prowadzone prace polegają na udrożnieniu przepływów w stawach do Strumienia Junikowskiego.

Konieczność wykonania prac wiąże się przede wszystkim z zaleganiem w zbiornikach dużej ilości materii organicznej powodującej stopniowe zamulanie dna stawów, prowadzącej do zwiększania ilości substancji odpowiedzialnych za pogarszanie warunków tlenowych w stawach. Udrożnienie przepływu pomiędzy stawami do Strumienia Junikowskiego poprawi warunki obiegu wody na terenie Szacht, jak i doprowadzi do poprawy jej jakości.

Firma odpowiedzialna za wykonanie prac zobowiązała się przeprowadzić je tak, by nie wpłynąć znacznie na występujące w obrębie stawów zbiorowiska roślinne i siedliska zwierząt. W związku z powyższym, zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrozumiałość dla przeprowadzanych prac, których celem jest poprawa stosunków wodnych w stawach i występujących w nich zwierząt.

Source: Świerczewo

Dodaj komentarz