Wiemy, co będzie nad Stawem Nowakowskiego

W zeszłym tygodniu na sesji Rady Osiedla Świerczewo gościliśmy przedstawiciela właściciela terenu, który obejmuje Staw Nowakowskiego raz spory fragment Szacht po stronie Świerczewa. Rada Osiedla zapoznała się z planami zagospodarowania tego terenu. W rękach prywatnych znajduje się ponad 30 hektarów Szacht, z czego większość leży na obszarze Osiedla Fabianowo-Kotowo (w tym Staw Nowakowskiego), natomiast część na Osiedlu Świerczewo (ponad 6 hektarów po wschodniej stronie Strumienia Junikowskiego, pomiędzy nim a Stawem Braciszki i Śmierducha).

Obszar Szacht będący własnością prywatną

Obszar Szacht będący własnością prywatną

Zgodnie z informacją przedstawioną przez przedstawiciela właściciela (bynajmniej nie jest to ani Jan Kulczyk, ani Ryszard Grobelny, jak twierdzi część mieszkańców 🙂 ), na Stawie Nowakowskiego ma być zorganizowane łowisko. Teren został wysprzątany oraz ogrodzony w celu utrzymania porządku. Dzięki dobrej woli właściciela, część jego terenu nie została wygrodzona, dzięki czemu cały czas będzie możliwość obejścia Stawu Rozlanego. Ponadto, od strony ul. Głogowskiej planowana jest budowa motelu. Pomiędzy Strumieniem Junikowskim a tyłami zabudowań od ul. Komornickiej powstanie padok dla kilku kucyków (ma on być ogólnie dostępny) wraz z mostkiem przez Strumień. Inwestor nie ma planów co do swoich działek po stronie Świerczewa ? teren ten ma być całkowicie niezagospodarowany i pozostawiony jako otwarty.

Rada Osiedla Świerczewo wyraziła zadowolenie, że właściciel terenu nie planuje całkowitego zamknięcia swoich działek oraz zamierza prowadzić mało intensywną działalność wpisującą się w klimat Szacht. Jeśli jednak realizacja nie będzie pokrywała się z planami przedstawionymi na sesji, Rada Osiedla będzie wywierała wpływ na władze Miasta o jak najszybsze dokończenie prac nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla Szacht, który jest wywołany od 2009 r.

Przypominamy, że pozostała część Szacht pomiędzy ul. Głogowską a ul. Leszczyńską jest własnością Miasta Poznania, a dzięki staraniom Rady Osiedla Świerczewo w 2012 r. została ona powierzona Zarządowi Zieleni Miejskiej.

Teren powierzony Zarządowi Zieleni Miejskiej

Teren powierzony Zarządowi Zieleni Miejskiej

 Żródło: www.swierczewo.poznan.pl

Brak możliwości komentowania.