Przyszłość Szacht ? wypowiedz się!

Drodzy użytkownicy Szacht!

 

Zapraszam do wzięcia udziału w ankiecie dotyczącej zagospodarowania terenów Szacht i możliwości spędzania tam czasu wolnego. Ankieta realizowana jest w ramach pracy magisterskiej, która to praca może przyczynić się do wsparcia naszych działań w zakresie planowania rozwoju terenu Szacht.

Ankieta do wypełnienia znajduje się tutaj lub pod adresem https://goo.gl/DLwRuo

Zapraszamy do pomocy!

 Żródło: www.swierczewo.poznan.pl

Brak możliwości komentowania.