Dodatkowe środki w budżecie Miasta na ochronę wód w dolinie Strumienia Junikowskiego

W budżecie Miasta Poznania na 2014 r. znajdzie się zadanie ?Ochrona wód w dolinie Strumienia Junikowskiego (Glinianki ? Szachty) ? opracowanie map, prace naprawcze i porządkowe?. Za kwotę 60 tys. zł zostaną wykonane: aktualizacja map sytuacyjno-wysokościowych terenu (ok. 60 ha) wraz z pomiarami wysokości lustra wody w poszczególnych stawach, modernizacja przepustu oraz oczyszczanie stawów z mułów.

O zgłoszenie poprawki do budżetu Miasta poprosiliśmy radnego Bartosza Zawieję, któremu serdecznie dziękujemy za pomoc. Poprawka została umieszczona przez Prezydenta w budżecie w formie autopoprawki.Żródło: www.swierczewo.poznan.pl

Brak możliwości komentowania.