Z wizytą w Luboniu

W poniedziałek 2 września z inicjatywy Burmistrza Lubonia Dariusza Szmyta obyło się w Luboniu spotkanie, w którym wzięli udział przedstawiciele Rady Osiedla Fabianowo-Kotowo oraz Świerczewo (Anna Matusewicz-Potocka ? Przewodnicząca Rady Osiedla oraz Tomasz Wierzbicki ? Przewodniczący Zarządu Osiedla). Głównym tematem było planowane przez nas zagospodarowanie Szacht.

Władze Lubonia chcą się aktywnie włączyć w planowane przez nas przedsięwzięcie. Powstała propozycja powołania zespołu roboczego, który by zajął się szerzej tym tematem oraz ubiegał się o środki zewnętrzne. Propozycja zostanie przedstawiona Prezydentowi Poznania.

Tematem spotkania była także współpraca na innych płaszczyznach. Luboń będzie wspierał nasz wniosek o zmianę Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Poznania, aby w ulicy Opolskiej zaplanować budowę linii tramwajowej do Lubonia (zamiast ulicy dwujezdniowej). Rozmawialiśmy także o promowaniu Lubońskiego Uniwersytetu III Wieku wśród mieszkańców Świerczewa, Fabianowa i Kotowa.

Mamy nadzieję, że współpraca z władzami Lubonia będzie owocna oraz dalej kontynuowana.Żródło: www.swierczewo.poznan.pl

Brak możliwości komentowania.