Rada Osiedla Świerczewo przyjęła budżet na 2015 r.

Na sesji 24 lipca Rada Osiedla Świerczewo przyjęła budżet Osiedla Świerczewo na 2015 r. Do rozdziału była kwota prawie 324 tys. zł. Ponad połowa środków zostanie przeznaczona na zagospodarowanie Szacht (II etap).

Opracowanie budżetu było poprzedzone konsultacjami społecznymi, na które składało się zgłaszanie propozycji zadań przez mieszkańców, a następnie głosowanie internetowe. Przyjęty budżet w dużej mierze opera się na przeprowadzonych konsultacjach. Zostały zamieszczone zadania najwyżej ocenione do wyczerpania dostępnej puli środków finansowych.

Jednocześnie Rada Osiedla będzie się ubiegała o dodatkowe 200 tys. zł w ramach konkursu grantowego dla osiedli na zadanie ?Zagospodarowanie terenu Glinianek (Szacht) ? etap II (budowa alejek, montaż małej architektury)?. Zapisany wkład własny (180 tys. zł) wystarczy na budowę alejki dookoła Stawu Edy ? od tarasu widokowego na wysokości ul. Kocha do granicy w Luboniem, natomiast dodatkowe 200 tys. pozwoli na wykonanie nowego wejścia na Szachty (od skrzyżowania ul. Leszczyńska/Wróblewskiego).

Nowością w tym roku jest nowy konkurs grantowy dla grupy osiedli ?peryferyjnych? ? położonych na obrzeżach Miasta. Dotyczy on tylko budowy chodników, dróg rowerowych i pieszo-jezdni. Rada Osiedla zgłosiła zadanie ?Budowa chodnika w ul. H. Kołłątaja? (na odc. Opolska ? Okrzei oraz Wojkiewicza ? Kwiatkowskiego). Do uzyskania jest maksymalnie 500 tys. zł, ale pula do rozdziału to jedynie 1 mln złotych (na 20 osiedli). Liczymy, że nam się jednak uda uzyskać te środki 🙂

Budżet Osiedla Świrczewo na 2015 r. >>
Prezentacja (podsumowanie konsultacji z mieszkańcami, szczegółowy opis zadań) >>

Ponadto, do końca września Rada Osiedla rozdzieli środki (ok. 250 tys. zł) przysługujące naszemu osiedlu w Zarządzie Dróg Miejskich na remonty chodników i dróg.Żródło: www.swierczewo.poznan.pl

Brak możliwości komentowania.