Nowe przepusty na Szachtach

Zagospodarowanie Szacht to nie tylko budowa nowych alejek i montaż ławek. Rozpoczęły się także prace przy budowie przepustów między Stawami Parkowymi a Strumieniem Junikowskim. Jest to część większego projektu, który ma zapewnić poprawę czystości wód w tych stawach.

W ramach zadania ?Ochrona wód w Dolinie Strumienia Junikowskiego? w 2014 r. Zarząd Zieleni Miejskiej wykonał dokumentację na poprawę jakości wody w Stawach Parkowych. W trakcie prac projektowych wykonano niezbędne badania ? okazało się, że na dnie tych stawów zalega prawie półmetrowa warstwa namułów i osadów. Ponadto przeprowadzono badania jakości wody, która jak się okazało pod względem mikrobiologicznym jest doskonała, a wskaźniki fizyko-chemiczne także w zdecydowanej większości klasyfikowały wodę w I i II klasie czystości. Jedynym problemem jest 3-krotne przekroczenie wskaźników świadczących o substancjach organicznych.

Opracowana dokumentacja zakłada w pierwszej kolejności budowę przepustów pomiędzy Stawami Parkowymi oraz Strumieniem Junikowskim, dzięki czemu ma się poprawić przepływ wody i spływ m. in. liści do Strumienia. Ponadto, będzie w przyszłości możliwość częściowego spuszczenia wody ze stawów (do poziomu wody w Strumieniu) w celu ich wyczyszczenia.

Przepust pomiędzy Stawami Parkowymi a Strumieniem Junikowskim

Przepust pomiędzy Stawami Parkowymi a Strumieniem Junikowskim

 

Przepust pomiędzy Stawami Parkowymi

Przepust pomiędzy Stawami Parkowymi

Budowa przepustów w 2015 r. była możliwa dzięki zapisaniu w budżecie Miasta kwoty 300 tys. zł na te cel. Czyszczenie dna stawów jest planowane na następne lata (będzie to kosztowało ok. 500 tys. zł). W trakcie prac ma być zachowana możliwość poruszania się po Szachtach za pomocą tymczasowych kładek nad budowanymi przepustami.

 Żródło: www.swierczewo.poznan.pl

Brak możliwości komentowania.